Nieuws van de webmaster. Site niet meer even actueel zoals zou moeten!

Hallo Allemaal,

Een mooie actuele website willen we natuurlijk allemaal, edoch..

Door omstandigheden wordt de site niet meer bijgehouden zoals zou moeten.
Erg vervelend, maar gelukkig zijn er mensen zoals Frans van Rooijen, Tonny Swart, Dirk Faber en Marcel v.d Woude die zorgen dat er toch nog het nodige nieuws wordt geplaatst.
Dat is mooi en geeft een goed gevoel. Ik wil ze daarvoor bedanken.

Ondertussen wordt er door het bestuur bekeken hoe we de informatievoorziening van de site kunnen verbeteren en up-to-date kunnen houden.
We horen elkaar.

#wmcm.fc
©ees
Ewmcm.fc@gmail.com

Leave a Comment