In de 4e klasse libre heeft Peter Francke zich als 8e geplaatst voor het Fries Kampioenschap. Ondanks 7 matchpunten was zijn moyenne hoog genoeg om door te mogen. Rudolf Witteveen deed dit jaar voor het eerst mee maar kon het niet waarmaken. Rudolf is gedegradeerd naar de 5e klasse. De komende twee dinsdagen is de Friesche Club het strijdtoneel van de 3e klasse Libre.

Leave a Comment