Wedstrijdreglement

 1. Elke speler dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 2. Tijdens de wedstrijden wordt er van de spelers verwacht te schrijven en te arbitreren bij eigen
 3. Bij iedere wedstrijd dient er (een trekstoot) gerold te worden om uit te maken wie er moet beginnen. De bal wordt langs de lange zijde tegen de korte band gespeeld. Wie zijn bal het dichtst bij de band van de afstoot is, (de band van afstoot te raken) heeft de keuze wie er van quitte af begint.
 4. De beginstoot (met witte bal) moet via de rode bal, hoeft niet over drie banden en mag door beide hoeken worden gespeeld.
 5. In de hoeken van het biljart zijn lijnen aangebracht. Komen de aanpeelballen in het driehoekje terecht tot stilstand dan mogen 2 caremboles worden gemaakt. Na de 2e gemaakte carembole moet een van de aanspeelballen het driehoekje verlaten hebben (hij mag wel terugkomen in het driehoekje).
 6. Men moet tijdens de stoot minimaal een voet aan de grond houden.
 7. Een Dokkumer stoten is niet toegestaan (tweeballen tegelijkertijd raken).
 8. U mag u tegenstander niet intimideren (dit is ter beoordeling van de teller). De speler die niet speelt, dient plaats te nemen op een stoel.
 9. De teller bij de wedstrijd is tevens de arbiter.
 10. Er mag door de toeschouwers en spelers geen aanwijzingen worden gegeven. Ook geen op- of aanmerkingen aan speler, schrijvers en tellers.
 11. Deelnemers en toeschouwers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.
 12. Bij het biljart mogen zich alleen spelers en tellers bevindingen.
 13. Drinken, eten of krijten boven het biljart is niet toegestaan.
 14. In geval van een protest beslist de wedstrijdleiding.
 15. Iedereen doet mee voor eigen risico.
 16. Er mag niet ‘vrij’ worden gebiljart, tenzij het bestuur/ wedstrijdleiding hier toestemming voor heeft gegeven.
 • In de voorrondes van maandag tm vrijdag wordt er gespeeld in poules van 3 of 4 spelers en maakt u de caremboles per klas of maximaal 25 beurten.
 • De laatste speler besluit de partij met de nabeurt en doet dit met de beginstoot (van quitte) en wordt er dus opnieuw opgezet.
 • Indien er sprake is van het maximaal aantal beurten van 25 wordt er op basis van gemaakte caremboles bepaalt wie gewonnen heeft.
 • Gewonnen wedstrijd levert 2 wedstrijdpunten op, gelijkspel 1 wedstrijdpunt.
 • Rankschikking van deelnemers na voorrondes voor de finale dag wordt bepaalt aan de hand van het aantal wedstrijdpunten, daarna het gemiddelde (eventueel tov bovengrens van de klasse) de doorslag (tot in duizendend), daarna onderlinge wedstrijd en eventueel hoogste serie
 1. Tijdens het biljarten wordt verzocht geen horloge’s of armbanden te dragen. Schade aan biljarttafels, ontstaan door: riemen, horloges, armbanden e.d. worden op de veroorzaker verhaald.